Balíček 250,- Kč


Komplexní analýza složení těla na přístroji In Body, tisk a interpretace výsledků - 15 minut

1. Komplexní analýza složení těla


  1.  celková tělesná voda, množství tuku v těle, procentuální podíl tělesného tuku
  2. doporučení minimální denní kalorické potřeby (BMR) – bazální metabolismus
  3. množství kosterního svalstva, bez tuková hmota
  4. hodnocení tukové a svalové tkáně
  5. změření obvodů těla
  6. tělesná hmotnost, vyhodnocení body mass indexu (BMI) – index tělesné hmotnosti
  7. retence vody/otoky
  8. minerální látky, mineralizace kostí (prevence osteoporózy)
  9. poměr pasu k bokům (WHR)

2. Stručné zhodnocení výsledků analýzy složení těla